آدرس کارخانه: تهران- کیلومتر45 جاده خاوران - شهرک صنعتی پایتخت - بلوار صنوبر - نبش خ نسترن دو- شرکت چادر صنعت خاوران.

کد پستی: 3393185661

شماره تلفن: 02334573905 _ 02334573906

فکس: 02334573907
​​​​​​​
ایمیل: info@khavarantent.com